กิจกรรมการสอนการสนทนา


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 พ.ย. 2558 00:14โดยพิมพ์ประไพ ไชยเสนา


บทความไม่มีชื่อ

โพสต์12 พ.ย. 2558 22:48โดยพิมพ์ประไพ ไชยเสนา


ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน

โพสต์22 ต.ค. 2558 01:48โดยพิมพ์ประไพ ไชยเสนา   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2558 00:36 ]

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆ
คำศัพท์  คำอ่าน   คำแปล
  wake up  เว๊ค คัพ   ตื่นนอน
  get upเก็ท ทัพลุกจากที่นอน
  make a bedเมค คะ เบดเก็บที่นอน
  brush my teethบรัช มาย ทีธแปรงฟัน
  wash my faceวอช มาย เฟสล้างหน้า
 take a bathเทค คะ บาธอาบน้ำในอ่าง
  take a showerเทค คะ เช๊าเวอะอาบน้ำโดยฝักบัว
  get dressedเก็ท เดร็สทแต่งตัว
  have breakfastแฮฝ เบร๊คเฟิสทกินอาหารเช้า
  go to schoolโก ทู สกูลไปโรงเรียน
  go to workโก ทู เวิคไปทำงาน
  take a bus
เทค คะ บัสโดยสารรถบัส
  take a trainเทค คะ เทรนโดยสารรถไฟ
  get to schoolเก็ท ทู สกูลไปถึงโรงเรียน
  studyสตั๊ดดิเรียน
  eat lunchอีท ลันชกินอาหารเที่ยง
  go homeโก โฮมกลับบ้าน
  get homeเก็ท โฮมไปถึงบ้าน
  do homeworkดู โฮ๊มเวิค ทำการบ้าน
  eat dinner อีท ดิ๊นเนอะ  กินอาหารเย็น
  watch TVว็อช ทีวีดูทีวี
  listen to musicลิ๊สเซิน ทู มิ๊วสิคฟังเพลง
เเgg  go to bed
โก ทู เบดเข้านอน 

1-3 of 3