• บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:14 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 22:48 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
 • ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆคำศัพท ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:36 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

กิจกรรมการสอน

 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:14 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
 • บทความไม่มีชื่อ
  ส่ง 12 พ.ย. 2558 22:48 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
 • ใบความรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กิจวัตรประจำวัน (Daily Routine) ที่ทำตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน มาดูกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างที่ใช้กันบ่อยๆคำศัพท ...
  ส่ง 13 พ.ย. 2558 00:36 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 • ใบงาน   0กิโลไบต์ - 13 พ.ย. 2558 00:44 โดย พิมพ์ประไพ ไชยเสนา (เวอร์ชัน 1)
  ‎ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น และให้คำแนะนำ จากเหตุการณ์ที่กำหนดให้‎
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า เอกสารการสอน